Asortyment naszej żwirowni:


1) PIASEK PŁUKANY 0-2 mm


Produkt uzyskiwany w procesie przesiania na mokro. Posiada, jako materiał (dobry współczynnik zagęszczenia), właściwości do produkcji betonów konstrukcyjnych i mas bitumicznych. Znakomity jako podsypka do układania nawierzchni i obsypywania ciągów instalacji wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych.

2) PIASEK SIANY 0-4 mm


Produkt uzyskiwany w procesie przesiania na sucho. Posiada, jako materiał (dobry współczynnik zagęszczenia), właściwości do produkcji betonów konstrukcyjnych i mas bitumicznych. Znakomity jako podsypka do układania nawierzchni i obsypywania ciągów instalacji wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych.

3) ŻWIR PŁUKANY 2-8 mm


Uzyskiwany w procesie przesiania na mokro pospółki wydobywanej ze złoża Targowo. Żwir frakcji 2-8 przeznaczenie -  do produkcji betonów cementowych i mas bitumicznych dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.

4) ŻWIR PŁUKANY 8-16 mm


Uzyskiwany w procesie przesiania na mokro pospółki wydobywanej ze złoża Targowo. Żwir frakcji 8-16 przeznaczenie -  do produkcji betonów cementowych i mas bitumicznych dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.

5) ŻWIR PŁUKANY 2-16 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzyskiwany w procesie przesiania na mokro pospółki wydobywanej ze złoża Targowo. Żwir frakcji 2-16 przeznaczenie -  do produkcji betonów cementowych i mas bitumicznych dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.

6) ŻWIR PŁUKANY 16-32 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzyskiwany w procesie przesiania na mokro pospółki wydobywanej ze złoża Targowo. Żwir frakcji 16-32 przeznaczenie -  do produkcji betonów cementowych i mas bitumicznych dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.

7) MIESZANKA KRUSZYW 0-31,5 mm


Materiał doskonale nadający się na nasypy w warstwie mrozoochronnej i odcinającej. Doskonały do obsypywania poboczy, wykonywania warstw stabilizowanych cementem i chudego betonu.

8) KAMIEŃ PŁUKANY OD 32-100 mm

 
9) KAMIEŃ OD 100 mm

 
10) POSPÓŁKA (kruszywo nienormowalne)


Materiał pozyskiwany w wyniku wydobycia kruszywa naturalnego żwirowego. Kruszywo to znakomicie zagęszcza się, wykazuje dobre właściwości mrozoochronne i wodoprzepuszczalne. Wszechstronne zastosowanie w budownictwie i drogownictwie. W ramach współpracy istnieje możliwość przesiania pospółki na frakcje 0-20 mm, 0-63 mm, 0-100mm.

11) MATERIAŁ POSPÓŁKOWY (pospółka drogowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produkt pozyskiwany przez wydobycie pospółki z górnej warstwy złożowej zawierający ziarna nienormowane i domieszki z warstwy nadkładowej. Kwalifikowany do budowy rdzenia nasypów drogowych. Charakteryzuje się bardzo dobrym współczynnikiem zagęszczenia.

12) ZIEMIA CZARNA
Pozyskiwana w wyniku odkrywki złoża, do zastosowania na warstwy wierzchnie boków nasypów drogowych, przy aranżacji placów, skwerów i ogrodów przydomowych.

Oferujemy dostawę kruszywa własnym transportem. Ceny do negocjacji.